لودر سایت
لودر سایت
تصویر آهنگ

ماه من

توسط - رضا شیرین

عشق ماه ناز من

عشق آغاز من

عشق هر جا باشی میشه حرفش

بی تو سخته درکش

توئی پیداترین پنهان

تو بیا این گوی و این میدان

تب و رویای تو من بیتابم

توئی نور قلب من مهتابم

زیبای زمانه

ای بغض شبانه

این تو این دل من

برگرد سمت خانه

تا که زنده هستم

در کویت نشستم

دنیارو نمیخوام

من دل به تو بستم

زیبای زمانه

ای بغض شبانه

این تو این دل من

برگرد سمت خانه

تا که زنده هستم

در کویت نشستم

دنیارو نمیخوام

من دل به تو بستم

آخر این قصه رویا چه شود

من و تو ساحل و دریا چه شود

دل به تو دادن من ساده نبود

با تو هر لحظه و فردا چه شود

زیبای زمانه

ای بغض شبانه

این تو این دل من

برگرد سمت خانه

تا که زنده هستم

در کویت نشستم

دنیارو نمیخوام

من دل به تو بستم

زیبای زمانه

ای بغض شبانه

این تو این دل من

برگرد سمت خانه

تا که زنده هستم

در کویت نشستم

دنیارو نمیخوام

من دل به تو بستم

زیبای زمانه

ای بغض شبانه

تا که زنده هستم

در کویت نشستم

دنیارو نمیخوام

من دل به تو بستم

بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.