لودر سایت
لودر سایت

محسن احمدی

خواننده تهران

محسن احمدی، متولد سال ۱۳۷۱ هنرمند جوان کشور که از سال ۱۳۹۰ پا به عرصه موسیقی گذاشت. وی شاگرد استاد دکتر مجید اخشابی و استاد ساییل شکاری بوده است. وی قصد دارد فعالیت خود را در زمینه خودش گسترده تر کند و انگیزه های مثبت به هر سن منتقل کند.

More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.